JUDr. MARIE BUCHTOVÁ - advokát Modřice


Advokátní kancelář JUDr. Marie Buchtová

Vítáme Vás na stránkách advokátní kanceláře JUDr. Marie Buchtové. Advokátní kancelář, s právní praxí od roku 1993, poskytuje služby právní pomoci v oblasti obchodního práva, občanského práva, pracovního práva, právní pomoci při oddlužení, sepisování smluv, převodech nemovitostí, ověřování podpisů a úschovy peněz.

JUDr. Marie Buchtová, advokát
U Hřiště 746
664 42 Modřice

tel.: 728 400 920
e-mail: mbuchtova@tiscali.cz
Napište mi

Advokátní kancelář přistupuje ke klientovi individuálně
a s maximálním nasazením při řešení jeho požadavků.


Copyright © 2012-2018 - MB